Персональні дані

Захист персональних даних

 

ЗГОДА НА ЗБIР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я прочитав/прочитала і прийняв/прийняла повідомлення і текст згоди ТОВ «МЕДЖИК АГРО», що зазначені нижче, і надаю ТОВ «МЕДЖИК АГРО» свою чітку та добровільну згоду на обробку моїх персональних даних, включаючи, але не обмежуючись зазначеним, контактувати зі мною за допомогою електронних засобів або по телефону для цілей обробки моїх персональних даних, що зазначені нижче. Я підтверджую, що мої персональні дані достовірні та точні.

Текст Згоди на обробку персональних даних:

ЗГОДА на обробку персональних даних

ТОВ «МЕДЖИК АГРО» (надалі — «МЕДЖИК АГРО») бажає отримати вашу згоду на обробку ваших персональних даних (далі – «Персональні дані») на таких умовах:

Зміст Персональних даних, які можуть бути оброблені: будь-які персональні дані, необхідні «МЕДЖИК АГРО» для досягнення цілей їх обробки, включаючи, але не обмежуючись Персональними даними, такими як ім’я, адреса, відомості про місце роботи (HCE details), спеціальність, тип клієнта, номер телефону і факсу, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, національність, стать і дата народження.

Цілі обробки Персональних даних включають, але не обмежуються зазначеним:

Використання в маркетингових, дослідницьких та освітніх цілях.

Час від часу зв’язуватися з вами засобами електронного зв’язку (наприклад, по електронній пошті та/або по телефону, в тому числі шляхом направлення viber, sms чи інших повідомлень) з метою надання вам відомостей, які можуть бути вам цікаві. Ці відомості можуть включати інформацію та запрошення (в разі необхідності), що стосуються:

 • медичної освіти, включаючи інформацію про майбутні наукові та освітні заходи, такі як конференції та семінари, онлайн-курси та очні курси, а також звіти про минулі конференції та семінари;
 • медичної інформацію, включаючи загальні відомості про продукти та клінічні оновлення, інформацію про продукти та дослідження «МЕДЖИК АГРО», а також інформацію щодо пацієнтів;
 • клінічних випробувань, проведені компанією «МЕДЖИК АГРО» (спільно з іншими партнерами в галузі охорони здоров’я, якщо доречно);
 • бізнес-досліджень, маркетингових та рекламних кампаній, заходів і матеріалів компанії «МЕДЖИК АГРО», включаючи інформацію про послуги і сфери діяльності «МЕДЖИК АГРО», запрошення взяти участь у маркетингових дослідженнях компанії «МЕДЖИК АГРО» в сфері медичних умов і корисності продуктів і послуг компанії «МЕДЖИК АГРО», а також опитування задоволеності клієнтів, які стосуються нещодавньої взаємодії, яку ви, можливо, мали з компанією «МЕДЖИК АГРО» з метою отримання зібрати ваших відгуків і допомогти нам покращити нашу роботу;
 • запрошень для участі в дистанційних/віртуальних зустрічах з представниками компанії «МЕДЖИК АГРО», якщо доречно;
 • оновлення веб-сайту та онлайн-матеріалів «МЕДЖИК АГРО».

Обсяг обробки Персональних даних: збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, оновлення, використання, передача, знеособлення і знищення Персональних даних. При цьому компанія «МЕДЖИК АГРО» має право передавати Персональні дані та/або надавати право на часткову або повну обробку Персональних даних будь-якому іншому розпоряднику та/або володільцю, а також третім особам (включаючи її афілійованих осіб та транскордонну передачу) в межах вищевказаних цілей обробки Персональних даних без повідомлення Вас про таку передачу.

Форма обробки Персональних даних включає, зокрема, обробку з використанням інформаційних (автоматичних) систем.

Строк дії. Згода на обробку Персональних даних діє протягом необмеженого терміну, але не довше, ніж це необхідно відповідно до цілей обробки, передбаченими цією згодою.

Ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку Персональних даних. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, що була здійснена відповідно до згоди до її відкликання.

Ви можете надати запит про надання доступу до ваших Персональних даних або їхньої копії, доповнити ваші Персональні дані або надати вимогу «МЕДЖИК АГРО» про припинення обробки або видалення ваших Персональних даних, відправивши електронного листа за адресою office@magicagro.com.ua. Будь-який з ваших зазначених вище запитів буде належним чином оброблений компанією «МЕДЖИК АГРО», а результат обов’язковим.

Ви маєте право відмовитися від збору та використання ваших Персональних даних, як зазначено вище. Однак, якщо ви відмовитеся, ви не зможете отримувати інформацію про нашу продукцію або освітню інформацію, або ви не зможете скористатися послугами, що надаються компанією «МЕДЖИК АГРО».

Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Ви, як суб’єкт персональних даних, маєте право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його/її персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня отримання відповідного запиту, крім випадків, коли інше передбачено законом, відповідь про те, чи обробляються його/її персональні дані, а також отримувати інформацію про зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього/неї правові наслідки.

Якщо ви погоджуєтеся із зазначеним вище, ви даєте «МЕДЖИК АГРО» свою чітку та добровільну згоду на обробку Персональних даних, а також підтверджуєте, що ви належним чином поінформовані про власника Персональних даних, склад та обсяг зібраних Персональних даних, ваші права як суб’єкта персональних даних, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних», цілі збору Персональних даних та осіб, яким можуть бути передані ваші Персональні дані.

Поставивши галочку навпроти “Так, я приймаю”, Ви даєте згоду на обробку персональних даних.

Translate »
Scroll to Top